Yüksek Lisans

img

Yüksek Lisans -Master of Science – MSc

 • Kamu Yönetimi – Masters of Public Administration (MPA)
 • İşletme – Masters of Economics (ME)
 • İktisat– Masters of Economics (ME)
 • Muhasebe ve Denetim – Master in Accounting and Audit (MAA)

Yüksek Lisans programının özellikleri:

 • Program 1 + 1 yaklaşımında olacak (1.sene AYÜ’de eğitim ve 2.sene yurt dışında eğitim alacak, profesyonel staj, çift diploma)
 • Her programda birkaç uzmanlık olacak
 • Her yönde yurt dışından yabancı stratejik ortaklar belirlenecek
 • Önde gelen devlet adamları, iş adamları vb. Yöneticiler ve uzmanlar davet edilecek
 • Tüm eğitim programları uygulamalı pratik yönelimli olacak
 • Yeni modern eğitim ve öğretim teknik ve teknolojileri uygulanacak (vaka çalışmaları, rol oyunları, BT programlarını kullanarak beyin fırtınası, case study)
 • Development Day (öğretim elemanları ve master öğrencileri için eğitim seminerleri, master class)
 • Uygulamalı alan araştırmaları yapılacak ve uygulama odaklı tezler ve projeler yazılacak