Yönetişim ve İktisat Enstitüsünün öğrencileri, Kazakistan’daki gençlerin üreme sağlığı alanındaki medyada

Yönetişim ve İktisat Enstitüsünün öğrencileri, Kazakistan’daki gençlerin üreme sağlığı alanındaki medyada, UNFPA, Astana’daki İngiltere Büyükelçiliği ve Yassawi Üniversitesi tarafından düzenlenen medyada, Türkistanlı gazetecilerin eğitimine aktif olarak katıldı. Katılımcılar, UNFPA misyonu, UyatEmes.kz web sitesi ve Genç Peer Kazakistan hareketi ile iyice tanıtıldı.

Leave a Comment