Nazarbayev Üniversitesi’nden Prof. Dr. Colin Knox (İngiltere), Yassawi Üniversitesi’nin öğrencilerine, idari ve akademik personeline bir dizi eğitim verdi.

Nazarbayev Üniversitesi’nden Prof. Dr. Colin Knox (İngiltere), Yassawi Üniversitesi’nin öğrencilerine, idari ve akademik personeline bir dizi eğitim verdi. Tartışıldı Kamu Yönetimi, Liderlik ve Eğitim ile ilgili küresel eğilimler. Araştırma Tasarım, Araştırma Metotları, Veri Toplama ve İşleme üzerine birçok master-sınıfı tutturarak, Yüksek Etki Faktörü içeren dergilerde makale yayıncılığı anlayışlarını da sunmuştur.

Leave a Comment