Lisans

img
 • Kamu Yönetimi – «Bachelor of Public Administration» (BPA)
 • İktisat– «Bachelor of Economics» (BE)
 • İşletme – «Bachelor of Management» (BM)
 • Muhasebe ve Denetim – «Bachelor of  Accounting and Audit» (BAA)
 • Finans – «Bachelor of Finance» (BF)

 

Eğitim programları üç düzeyde de uygulanmaktadır: lisans, yüksek lisans ve doktora.

 

Lisans – Bachelor of Science with Honours – BSc

Kamu Yönetimi – «Bachelor of  Public Administration» (BPA)

İktisat– «Bachelor of  Economics» (BE)

İşletme – «Bachelor of  Management» (BM)

Muhasebe ve Denetim  – «Bachelor of  Accounting and Audit» (BAA)

Finans – «Bachelor of  Finance» (BF)

 

 

 

 

Lisans programının özellikleri:

 • Program 3 + 1 yaklaşımında olacak (3.senede uzmanlık alanında staj yapacak ve yurt dışında uluslararası akademik eğitim görecek)
 • Her yönde yurt dışından yabancı stratejik ortaklar belirlenecek
 • Önde gelen devlet adamları, iş adamları vb. yöneticiler ve uzmanlar davet edilecek
 • Tüm eğitim programları uygulamalı pratik yönelimli olacak
 • Yeni modern eğitim ve öğretim teknik ve teknolojileri uygulanacak (vaka çalışmaları, rol oyunları, BT programlarını kullanarak beyin fırtınası, case study)
 • Development Day (öğretim elemanları ve öğrenciler için eğitim seminerleri, master class)
 • Uygulamalı alan araştırmaları yapılacak
 • Uygulama odaklı çalışmaların ve projelerin yazılması

Yüksek Lisans -Master of Science – MSc

 • Kamu Yönetimi – Masters of Public Administration (MPA)
 • İşletme – Masters of Economics (ME)
 • İktisat– Masters of Economics (ME)
 • Muhasebe ve Denetim – Master in Accounting and Audit (MAA)

Yüksek Lisans programının özellikleri:

 • Program 1 + 1 yaklaşımında olacak (1.sene AYÜ’de eğitim ve 2.sene yurt dışında eğitim alacak, profesyonel staj, çift diploma)
 • Her programda birkaç uzmanlık olacak
 • Her yönde yurt dışından yabancı stratejik ortaklar belirlenecek
 • Önde gelen devlet adamları, iş adamları vb. Yöneticiler ve uzmanlar davet edilecek
 • Tüm eğitim programları uygulamalı pratik yönelimli olacak
 • Yeni modern eğitim ve öğretim teknik ve teknolojileri uygulanacak (vaka çalışmaları, rol oyunları, BT programlarını kullanarak beyin fırtınası, case study)
 • Development Day (öğretim elemanları ve master öğrencileri için eğitim seminerleri, master class)
 • Uygulamalı alan araştırmaları yapılacak ve uygulama odaklı tezler ve projeler yazılacak

 

Doktora  – Ph.D. Degree

 • İktisat – Ph.D. of Economics (DE)
 • İşletme – Ph.D. of Management (DM)

Doktora programının özellikleri:

 • Program 3 seneyi kapsayacak (profesyonel staj, yurt dışında uluslararası akademik eğitim görecek)
 • Her programda birkaç uzmanlık olacak
 • Araştırmaya yönelik güçlendirilmiş eğitim (araştırma tasarımı, kaliteli araştırma, sayısal yöntemler ve araştırmalar, applied research, BT programları)
 • Her yönde yurt dışından yabancı stratejik ortaklar ve yurt dışı danışmanlar belirlenecek
 • Uygulama odaklı alan araştırmaları yapılacak
 • Yeni modern eğitim ve öğretim teknik ve teknolojileri uygulanacak (vaka çalışmaları, rol oyunları, BT programlarını kullanarak beyin fırtınası, case study)
 • Development Day (öğretim elemanları ve doktora öğrencileri için eğitim seminerleri, master class)
 • Doktora tez yazımı ve savunması (ampirik verilere dayanarak uygulamalı araştırmalar)