İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70. yıl dönümü

Yönetim ve Ekonomi Enstitüsünün uzmanları ve misafir profesörleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 70. yıldönümü ile ilgili interaktif, uluslararası bir mini eğitim semineri düzenlediler. Yüksekokulun öğrencileri ve akademik personeli, aile içi şiddet, cinsiyet eşitliği, ergen hakları, Kazakistan’da çocuk işçiliği sömürüsü, Gürcistan ve Rusya gibi insan haklarına ilişkin önemli konulara değinerek seminerde aktif rol aldı. Ayrıca, katılımcılar, # 16 günlük şiddet çerçevesinde uluslararası kampanya çerçevesinde #hava kalitesi sorunlarını dile getirdiler; ayrıca uzmanlar görüşlerini paylaştı, karşılaştırmalı bir analiz yaptı ve bir dizi öneri getirdi.

Enstitü, uluslararası ilişkiler, siyasal ve sosyal bilimler vb.

.

Leave a Comment