Enstitü hakkında

img

İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü, Bologna yönetiminin ilkelerine dayanarak, dünyanın önde gelen üniversitelerinin eğitim politikasının temel prensiplerini göz önünde bulundurarak, proje yönetim ilkelerine dayalı olarak tamamen yeni yönetim yapısına göre çalışmaktadır. Enstitüsü faaliyetinin başlatılması, Kazakistan’da yeni bir ekonomik bölge Türkistan Eyaletinin kurulmasıyla ilgili olarak yeni oluşumda yüksek nitelikli elemanlara artan ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır.

Bölgenin başarılı bir şekilde gelişimi büyük ölçüde, kamu hizmetinin, insan sermayesinin, ekonominin reel sektörünün ve sosyal alanın kalitesiyle belirlenir. Dolayısıyla şimdi bölgenin önde gelen şirketleri ve işletmeleri ile aktif işbirliği geliştirilmektedir.

Enstitüsü’deki Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma, İşletme ve Liderliği Geliştirme, İktisat (Ekonomi), Finans ve Muhasebe Programlarda Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Finans, Muhasebe ve Denetim gibi 5 tane temel uzmanlık yer almaktadtır.

Enstitü bünyesindeki bu 5 tane temel anabilim dalında 1991’den itibaren yer eğitim verilerek, kaliteli ve nitelikli elemen yetiştirilmektedir. Günümüzde Enstitü’de dünyanın 10 ülkesinden öğrenciler Kazak, Türk, Rus ve İngiliz dillerinde eğitim görmektedir. Enstitü’de 371 lisans öğrencisi,42 öğretim üyesi çalışmaktadır.

Öğrencilere çağdaş yaklaşımlar öğretilmekte, yeni bir kültür ortamı yaratılmakta, interaktif öğretim teknolojileri uygulanmakta, eğitim programları uygulamalı biçimde yeniden yapılandırılmakta ve Enstitü müfredatı Bologna sürecinin ilkelerine uygun olarak dönüştürülmektedtir.

Önerilen programlar
 • Kamu Yönetimi (BPA)
 • İktisat (BE)
 • İşletme (BM)
 • Muhasebe ve Denetim (BAA)
 • Finans (BF)
 • Kamu Yönetimi (MPA)
 • İşletme (MM)
 • İktisat (ME)
 • Финансы (MF)
 • Muhasebe ve Denetim (MAA)
 • İktisat  (DE)
 • İşletme  (DM)
 • Kamu Yönetimi (DPA)