7М04121 – Kamu yönetimi yüksek

img

7М04121– Kamu yönetimi

DERS PROGRAMININ AMACI VE HEDEFLERİ
Genel olarak, eğitimin amacı:
• Vatanseverlik, Kazakistan Cumhuriyetinin Dostlugu, farklı kültürler, eğitime saygı;
• İnsan, sosyal ve kişisel değerler;
• Dil eğitimi;
• Temel bilgi ve mesleki faaliyetler için gerekli becerileri oluşturulması
• Sosyo-ekonomik toplumun gelişmesi, tarih, modern bilgi teknolojisi, dil, sosyal ve insani
eğitimi için bir araç olarak Rus ve yabancı dil bilgisine dayanarak uluslararası ilişkilerin
oluşturulması

Genel eğitim hedefleri:
• Güncel yönetimini yapısı ve amacı, uzman eğitimi ve önemi;
• yönetiminde yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, gelişmiş bilim yönetim uygulamalarının
geliştirilmesi;

DERS PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI
Eğitim:
• Öğretim, araştırma ve temel bilimsel araştırma yapılabilir;
• Herhangi bir problem durumunda, yenilikçi eylemler varsayarak, çözebilir;

Kullanabilme:
• alandaki teorik ve pratik bilgi mesleki seviyeye kullanabilir
• uluslararası düzeyde Uluslararası iş ortakları yabancı dilde iletişim edebilir
• yeni modern bilgi teknolojileri ile çalışmak gerekir.

Yeterlik:
• Sosyal politika ve ekonomik konularda ve yasal normlar ve etik eğitimi, yöneten yeenekli
devlet kurumlarının açıklamaları alanında teklifleri formüle edilmesi.
• Kamunun sosyal normlar ve etik değerlereni bilir

Yetenek:
• Eğitim ve öğretim
• kişiler
• İletişim
• Araştırma Eğitim

Devlet zorunlu modülü
• Bilim Tarihi ve Felsefesi
• Yabancı dilde (profesyonel)
• Psikoloji
• Eğitim

JBT1- Hükümet yönetimi

Modül – organizasyon kültürü ve liderlik

 • Liderlik ve yönetim
 • Devlet kurumları örgüt kültürü

Modül –  Ekonomideki Yenilikçi eğilim

 • Enerji, yeşil ekonomi ve yönetim
 • Yenilikçi yabancı deneyim gelişimi

JBT2- Bölgesel Yönetimi

Modül – Kamu hizmeti ve personel yönetimi

 • kamu hizmetinde organizasyonunda yabancı deneyim
 • personel yönetim sistemi yerel organizasyon

Modül – Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetimler

 • Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınma yönetimi
 • Yabancı modellerin Yerel yönetim

Mesleki Zorunlu Modüller

 • Ekonominin reel sektörün devlet düzenlemesi
 • Kamu Yönetimi ve Uygulama

Profesyonel Seçmeli Modülleri

 • Planlama ve bilimsel araştırma organizasyonu
 • Yüksek lisans tezi, eğitim ve metodolojik temelleri
 • Ulusal ekonominin rekabeti
 • Bölgedeki yenilikçi faaliyetin yönetimi
 • Devlet yatırım politikası
 • Devlet maliye politikası
 • İnsan sermayesi yönetimi durumu
 • Kazakistan’ın ekonomisinin Kalkınma Stratejisi
 • Sosyo-ekonomik planlama yönetimi
 • Halkla İlişkiler Yönetimi
 • Hükümet programları ve proje yönetimi
 • Uluslararası ekonomik bütünleşme

Eğitim ve endüstriyel deneyler Kazakıstan Bılım Mınıstry tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre yürütüledi:

 • Eğitim (3 hafta) (devamı)
 • Araştırmacılar (6 hafta) I
 • Araştırmacılar (6 hafta) II

Bilimsel araştırma çalışması

 • lisans araştırma çalışmalarının uygulanması da dahil olmak üzere yüksek lisans tezi, (sürekli) I *
 • lisans araştırma çalışmalarının uygulanması da dahil olmak üzere yüksek lisans tezi, (sürekli) ІІ

Lisans öğrencileri nerde pratik yapabilir?

 • Kazakistan Cumhuriyetinin herhangi bir yüksek öğretim kurumlarında ve işletmeler, eğitim ve araştırma kurumlarında