6B04141-Kamu Yönetimi

img

6В04141- Kamu Yönetimi

BİLİM VERMEK PROGRAMLARININ AMAÇLARI İLE GÖREVLERİ
Genel bilim vermenin amaçları:

 • teorik ilim ve ekonomi ile işletme bilgili olmayı öğrenen, yönetim işlerinde pratik
  adetaya iye olan, iş yürüten kurumlarının işlerinin temel yönlenmesini bilen, en üstün
  devlet yönetim çerçevesindeki işlere çok hacetli yüksek derecedeki devletlik ve yerel
  yönetim uzmanların hazırlamaktır;
 • devlet yönetimi çerçevesinde iş yürütmeye gerekli, onunla birlikte yüksek eğitim
  kurumunun, bilimsel araçtırma merkezinin taleplerini karşılayacak, dış ekonominin
  işlerini yönetme işini yürütecek uzmanlar hazırlamaktır;
 • ekonomik strateji ile ekonomik siyaseti planlayacak,uluslararası, bölgesel enstitütlerin ve
  kurumların taleplerin karşılayacak, onunla birlikte ekonomiği faydalı yönetmenin
  yollarını arayıcak inceleme merkezine gerekli uzmanlar hazırlamaktır;
  Genel bilim vermenin görevleri:
 • düşünme yeteneği yüksek ve dünya görüşü bol yüksek bilgili kişinin kalıplaşmasına
  etkileyecek baz bilimlerini yönetmektir;
 • kurumu yönetim sahasındaki görevleri yumrulaştıran ve özenli çözen, kurumda
  organizatörlük ve yöneticilik yöntemleri anlatmaktır;
 • uluslararası tecrübeği hesaba alıp, toplumsal irtibatığı yönetmenin yeni nüshalarını
  giriştirmek, yeni bilgilik tehnolojileri kullana bilmek, gerekli yeni bilgileri almak
  alışkılarını yönetmektir;


BİLİM VERMEK PROGRAMLARININ EĞİTİM NETİCELERİ

 • malumatın ayrıcalıklı ile yetersizliklerini sınama görüşüyle pahalay bilmek, düşünme,
  kendi görüşünü ispat etmek ve yeni çözümler sunmaktadır;
 • merkez ve yerel yönetim organlarının dış ekonomik hizmetlerini gerçekleştirmek ve onun
  karlılığını artırmak, organize etmektir;
  Bilimi:
 • malumatın ayrıcalıklı ile yetersizliklerini sınama görüşüyle pahalay bilmek, düşünme,
  kendi görüşünü ispat etmek ve yeni çözümler suna bilmektedır;
 • merkezlik ve yerel yönetimi organlarının dış ekonomik hizmetlerini gerçekleştirmek ve
  onun karlılığını artırmak, organize etmektir;
  Kullana bilmesi:
 • mesleki ve kişilik açıdan büğümeye atılım yeteneği
 • kendi vakitini faydalı organize etmeye, sorumluluğu kendine kabul etmeğe, teknik
  güvenlik kullarını saklamaya, ortamı korumaya yetenekli;
 • komutta iş yapmaya yetenekli, kendi düşüncesini tam yetiştirer, yeni çözümler suna bilir
  kendi fikirini kurum fikiriyle yürüte biler, çekişmekleri çözmeye kabiliyetli;
  Bilgili olma
 • ekonomiği devletlik düzenlemenin teorik temellerini makroekonomilik süreçlerin çalışma
  sahasını sağlamayı: yönetim fonksiyonlarını belirlemek, yönetim yöntemleri ile stilini,
  organizasyonla ilgili yapısını kalıplaştırmak aracılıyla üretim faktörlerinin uygun
  kullanılmasını yönetmek, takip etmek ve motivasyondır;
 • Devletcilik ekonomik siyasetini ispatlamak boyunca, gelecek vakitte amaçları belirlemek
  ve yurt ile onun idare-hacimlik taksonlarını sosyal-ekonomik gelişmenin orta vadeli
  planın hazırlamak hakkında ait olan ilmi ve örganizatörlük işlerini yürütmektir;
 • devletcilik ekonomilik siyasetini ispatlamak ve ilerideki zamanın amaçlarını belirlemek;
  Yeterliği:
  Gelecek devletcilik memurun uzmanlaşmış hakimiyeti devletcilik ve yerel yönetimi yapısında
  modern işletmeyi kullanmaktır, innovasyon idealleri tercih etmek ve karar almak yöntemlerini
  kullanmaktır.

Zorunlu modül

 • Çağdaş Kazakistan tarihi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri (ingilizce)
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili (Rus dili)
 • Ingilizce
 • Türk dili

Temel mesleki modülleri

Modül   Ekonomiye giriş

 • İktisatta matematik
 • İktisat teorisi
 • İktisat ilimleri tarihi

Modül  – İşletme bilimlerinin gelişimi

 • İşletmeye giriş
 • Lojistik

Modül – Mikro ve makro iktisat temelleri I 

 • Mikro iktisat I
 • Makroekonomi I

Modül  –  Finans ve Muhasebe

 • Finans
 • Muhasebe I

Modül  –  Organizasyon yönetimi

 • İstatistik
 • Pazarlama yönetimi
 • Üretim yönetimi I

Modül   – İşletme ve pazarlama

 • İşletme ІІ
 • Pazarlama
 • Kamu yönetimi

Modül  – Muhasebe ve finans yönetimi

 • Yönetim muhasebesi І
 •  Finansal yönetim

Modül    – İşletme yönetimi

 • İş organizasyonu
 • Üretim yönetimi ІІ
 • İnovasyon ve yaratıcılık yönetimi
 • Mesleki etik

Modül   – Personel yönetimi

 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Liderlik ve motivasyon
 • Yönetim ve organizasyon

Modül    – Yönetim stratejileri

 • Kalite yönetimi
 • Pazarlama stratejileri
 • Dış ticaret işlemleri
 • Iş değerleme

Üniversite seçmeli modülleri

 • Türk devletler tarihi
 • Yesevi tanımı
 • Kişilererası iletişim psikolojisi
 • Siyaset
 • Akmeoloji(),özel ve sosyal başarıların temeli
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Yaşam güvenliği
 • Çevre  sürdürebilir kalkınma
 • Hukuk
 • Ekonomik teorisi
 • Atatürk ilkeleri
 • Kritik düşünme
 • Resmi evrak esasları
 • Emeği koruma
 • Sonsuz ulus

ÖEY1 Stratejik yönetim

Modül – Organizasyonel gelişim

 • Sermaye yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • Yatırım yönetimi

Modül – İşletme projesi ve risk yönetimi

 • Risk yönetimi
 • Proje Yönetimi

ÖEY2 «İnsan Kaynakları Yönetimi»

Mödul – «Personel yönetimi»

 • Yönetimde karar verme
 • Örgütsel davranış
 • Zaman yönetimi

Modül –personel yönetimi

 • Personel denetimi  ve kontrol
 • Çatışma yönetimi

Eğitim-üretim uygulamalalı stajlar Kazakistan Cumhuriyeti MEB tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre boyunca düzenlenecektir.

 1. sınıfta ilçeiçi, şehiriçinde bulunan işletmelerde gerçekleşecek olan «Eğitim deneyimi stajı» – 3 hafta;
 2. sınıfta şehiriçi, eyalet, yani bölgesel işletmelerde «Üretim stajı I» – 2,5 hafta;
 3. sınıfta şehiriçi, eyalet, yani bölgesel işletmelerde gerçekleşen “Üretim stajı II»– 2,5 hafta;
 4. sınıfta özel ve kamu şirketlerinde «Üretim stajı III» – 10 hafta;
 5. sınıfta özel ve kamu şirketlerinde «Bitirme tezi öncesi stajı» , süresi 5 hafta.

Öğrencilerin staj için gidebiliecekleri şirketler

 • «Turkuaz Invest » A.Ş.
 • «Endustriyel Sendika» A.Ş.
 • «Center Colors» A.Ş.
 • «Saulet Beton» A.Ş.
 • «KazFoodProducts» A.Ş.
 • «Pupil» A.Ş.
 • «KazTermoPlast» A.Ş.
 • «SAT Central Asıa Trading» A.Ş.